SI | HR
Pri vsakem poslu se pojavijo tudi vprašanja za računovodjo. Za pomoč smo prosili Računovodski servis Zeus, od koder so nam posredovali nekaj odgovorov.

1. Kako evidentiramo poslovni dogodek povezan z nedenarnim trgovanjem v      poslovnih knjigah? 

Poslovni dogodek se evidentira na enak (podoben) način, kot vsi ostali poslovni dogodki (v primeru denarnega trgovanja). Pri prodaji se vzpostavi terjatev oz. dobroimetje do Solido računa. Pri nakupu se zapira terjatev/dobroimetje na Solido računu, v kolikor pa terjatve/dobroimetja nimate, lahko koristite možnost  negativnega stanja odobrenega s strani sistema Solido (v skladu s pogoji oz. odobritvi upravljavca).

 2. Kako se evidentira prvi nakup, ko še ni obstoječe terjatve oz. dobroimetja? 

Prvi nakup lahko izvršite z odobritvijo negativnega stanja na Solido računu, ki vam ga lahko odobri sistem Solido. V tem primeru se v poslovnih izkazuje obveznost do Solido računa.

3. Do koga se vzpostavi terjatev? 

Pri prodaji se v poslovnih knjigah vzpostavi terjatev do Solido sistema, ker končni kupec ni znan (pravila o delovanju sistema).

4. Kaj mora biti navedeno na računi, ki ga izstavi prodajalec, za posel sklenjen v sistemu za nedenarno trgovanje? 

Na računu morajo biti navedeni enaki podatki, kot bi se prodaja vršila zunaj Solido sistema, torej vsi zakonsko določeni podatki, ki morajo biti navedeni na izdanih računih (valuta je Evro).  Pod opombo pa se doda klavzula, da je menjalni tečaj Evro:Solido Evro enak 1:1.

5. Kako dokazujemo, da je bilo plačilo izvrženo? 

Plačilo se dokazuje na podlagi dokumenta (kompenzacije), ki ga kreira Solido sistem, iz katerega je razvidno zapiranje medsebojnih terjatev/dobroimetja in obveznosti/negativnega salda v Solido sistemu.

 
6. Kako transakcije vplivajo na obdavčitve? 

Z davčnega vidika je potrebno gledati na transakcije v Solido sistemu enako kot na transakcije zunaj Solido sistema (običajne transakcije nakup-prodaja). Glede obdavčitve veljajo enaka pravila kot pri običajnem poslovanju. 

7. Ali lahko samostojni podjetnik, koristi storitve/blago nabavljene preko           sistema Solido, ki imajo značaj poslovno nepotrebnih stroškov? 

Samostojni podjetnik lahko storitve ali blago nabavljeno preko sistema Solido koristi tudi za lastne potrebe, vendar imajo v tem primeru značaj poslovno nepotrebnih, oz. davčno nepriznanih stroškov.