SI | HR

Pogosta vprašanja

Kako lahko v trgovalnem sistemu Solido pridobi hotel?
Po izračunu izgublja hotel s 40 sobami ob 70 % zasedenosti letno 164.250 € dobička, ki bi ga lahko uporabil za pokrivanje stroškov poslovanja. Seveda, ni vse tako preprosto, vendar je vredno poskusiti, saj hotel nima nobenih stroškov, če posel ne uspe.

Kako je to videti na praktičnem primeru?

Ko v hotelu nabavljajo nov drobni inventar, posteljnino, hotelsko kozmetiko, osnovna sredstva, pijače in drugo, je vredno preveriti ali ni morda na voljo ponudbo, pri kateri je možno potrebno blago ali storitve plačati s svojo ponudbo.

Hoteli, ki so se že izkazali z zanesljivim poslovanjem, lahko pridobijo tudi dovoljenje za negativno stanje in tako svoje nabave poravnajo s prodajo v prihodnosti.