SI | HR

Pogoji oddaje naročila

Uporabni lahko odda naročilo samo, če razpoložljivo stanje na njegovem računu zadošča za pokritje celotne vrednosti naročila.
Trgovalni sistem Solido upravlja prenos Solido evrov iz računa kupca na račun prodajalca. Pred prenosom Solido evrov na račun prodajalca, morajo biti s strani kupca plačani stroški transakcije kot je določeno s pogoji uporabe.

Trgovalni sistem Solido ne prevzema odgovornosti za kvaliteto blaga ali storitev kot tudi ne za časovno izvedbo. V primeru reklamacije, se morata o novo nastali situaciji dogovoriti kupec in prodajalec in s pisnim dokumentom, ki je podpisan s strani obeh, obvestiti trgovalni sistem Solido o morebitni spremembi na računu obeh partnerjev.

Za morebitne stroške, ki bi nastali zaradi prevoza ali drugih posebnih zahtev, trgovalni sistem Solido ne prevzema odgovornosti in so predmet dogovora med kupcem in prodajalcem. Slednjih ni mogoče poravnati preko trgovalnega sistema, če niso bili vključeni v objavljeno ponudbo.