Prijava u sustav
Registracija u sustav
SI | HR

Uvjeti korištenja trgovinskog sustava SOLIDO

Općenito

1.     članak

Uvjete za poslovanje trgovinskog sustava SOLIDO izdaje tvrtka Solido, nedenarno trgovanje, d.o.o., Sela pri Dobovi 3A, 8257 Dobova, matični broj: 6616798000.
Trgovinski sustav SOLIDO je sustav koji omogućava razmjenu proizvoda i usluga pomoću Solido razmjenjivih eura. Oni predstavljaju osnovu za evidencijsko stanje koje ima korisnik sustava na svojem trgovinskom računu.

2.     članak

Prava i obaveze korisnika sustava SOLIDO određeni suovim uvjetima s kojima je korisnik suglasan kod pristupa trgovinskom sustavu. Korisnik ima mogućnost u okviru radnog vremena trgovinskog sustava zahtijevati izvješće o stanju na svojem trgovinskom računu.

3.     članak

U trgovinski sustav SOLIDO može pristupiti svaka pravna osoba koja posluje solventno.

4.     članak

Ulaskom u sustav svaka pravna osoba pristaje da upravitelj trgovinskog sustava može provjeriti podatke o poslovanju pravne osobe unutar javno dostupnih evidencija. U svrhu odobravanja negativnog salda na trgovinskom računu svaka pravna osoba koja pristupa u trgovinski sustav omogućuje upravitelju sustava također i uvid u sustav razmjene informacija o kreditnom rejtingu SISBON. 

5.     članak

Korisnik trgovinskog sustava SOLIDO nema pravo zahtijevati od upravitelja trgovinskog sustava otkup Solido eura s novcem.

Proces trgovanja

6.     članak

Nakon ulaska u trgovinski sustava korisniku se otvara trgovinski račun, na kojem se evidentiraju njegove transakcije i raspoloživo stanje za trgovanje unutar sustava SOLIDO. Kod pristupa u trgovinski sustav je stanje na trgovinskom računu korisnika jednako nuli. Korisnik dobiva stanje koje mu omogućava trgovanje s drugim korisnicima na dva načina:
S prodajom proizvoda ili usluga iz prodajnog asortimana ili s odobrenjem negativnog salda.

7.     članak

Ukoliko korisnik trgovinskog sustava SOLIDO želi pribaviti odobrenje za negativan saldo, dužan je podnijeti zahtjev. Upravitelj sustava zahtjev obrađuje te odobrava iznos u visini za koji on smatra da je primjeren na temelju trenutne ponude proizvoda ili usluga od strane korisnika. To znači da upravitelj trgovinskog sustava odlučuje o odobrenju na osnovi očekivanih poslovnih aktivnosti i ne na osnovi prošlih poslovnih događaja. Upravitelj trgovinskog sustava SOLIDO ima pravo zahtjev  za odobrenje negativnog salda u cijelosti odbiti, bez ikakvog objašnjenja o razlozima odbijanja.

8.     članak

Postupak prodaje se provodi na taj način da se plaćanje vrši prijenosom Solido razmjenjivih eura s trgovinskog računa kupca na trgovinski račun prodavatelja. Svaka transakcija mora biti radi poslovnih i sigurnosnih razloga odobrena od strane upravitelja trgovinskog sustava SOLIDO.

9.     članak

Kupac je dužan pri svakoj transakciji kod koje kupuje proizvode ili usluge od prodavatelja iz trgovinskog sustava Solido, platiti troškove vođenja sustava upravitelju u iznosu od 7%. Troškovi vođenja sustava moraju biti prije svakog odobrenja transakcije plaćeni u novcu, na račun upravitelja trgovinskog sustava SOLIDO.

10.   članak                                              

Upravitelj trgovinskog sustava SOLIDO ne jamči za kvalitetu robe ili usluge, koja je predmet trgovine između korisnika trgovinskog sustava SOLIDO.