Prijava u sustav
Registracija u sustav
SI | HR

Pitanja za računovođu

Kod svakog posla, pojave se i pitanja za računovođu. Za pomoć smo pitali Računovodstveni servis Zeus, od kuda su nam posredovali nekoliko odgovora.

1. Kako evidentirati poslovnu transakciju povezanu s nemonetarnom trgovinom u poslovnim knjigama? 

Poslovna transakcija evidentira se na jednak (sličan) način kao i svi ostali poslovni događaji ( u slučaju monetarnog trgovanja). Kod prodaje se uspostavi naplata odnosno doznaka do Solido računa. Pri kupnji se zatvara naplata/ doznaka na Solido računu, ukoliko naplatu/ doznaku nemate, možete iskoristiti mogućnost negativnog salda odobrenog od strane sustava Solido (u skladu s uvjetima odnosno odobrenja upravitelja).

 2. Na koji način se evidentira prva kupnja, s obzirom da nema postojeće naplate odnosno doznake? 

Prvu kupnju možete izvršiti s odobrenjem negativnog salda na Solido računu, kojeg vam može odobriti sustav Solido. U tom slučaju, iskazuju se poslovne obaveze do Solido računa.

3. Prema kome se uspostavlja naplata? 

Kod prodaje se u poslovnim knjigama uspostavi naplata do Solido sustava, zato jer konačni kupac nije poznat (pravila rada sustava).

4. Što mora biti navedeno na računu kojeg izdaje prodavač za posao sklopljen u sustavu za nemonetarno trgovanje? 

Na računu moraju biti navedeni jednaki podaci kao da se prodaja vrši izvan Solido sustava, dakle svi zakonom propisani podaci koji moraju biti navedeni na izdanim računima (valute je Euro). Pod bilješkom se doda klauzula u kojoj piše da je tečaj Euro: Solido Euro jednak omjeru 1:1.

5. Čime dokazujemo da je uplata izvršena?

Plaćanje se dokazuje na podlozi dokumenta (kompenzacije) što ga kreira Solido sustav, iz kojeg je vidljivo zatvaranje međusobnih potraživanja/ negativnog salda u Solido sustavu.  

6. Na koji način transakcije utječu na oporezivanje? 

S poreznog gledišta, potrebno je gledati na transakcije u Solido sustavu jednako kao na transakcije izvan Solido sustava (obične transakcije kupnje-prodaje). Što se tiče oporezivanja, vrijede jednaka pravila kao kod normalnog poslovanja.

7. Može li samostalni poduzetnik koristiti usluge/ proizvode kupljene putem Solido sustava, a imaju značaj poslovno nepotrebnih troškova?  

Samostalni poduzetnik može usluge ili proizvode kupljene preko Solido sustava koristiti i za vlastite potrebe, ali u tom slučaju imaju oznaku poslovno nepotrebnih odnosno porezno nepriznatih troškova.